Aktuální informace

Dotace

Stavba nového Centra volného času Pavučina byla zahájena. Vnitřek je vystěhovaný a začalo se bourat. V pátek 8. září předali zaměstnanci Centra volného času Pavučina budovu do rukou stavební firmy DMC CZ s.r.o.. Začne...
Anežka nově!Od 26. října 2016 je pro veřejnost v areálu Národní galerie v Praze, bývalého dvojkláštera klarisek a menších bratří, zpřístupněn nový prohlídkový okruh, který zahrnuje expozici lapidária, komentovanou trasu historickou...
DMC CZ provádí pro akciovou společnost Millenia partners, a.s. přestavbu stávajícího obilného sila na komunitní dům pro seniory ve městě Konice. Přestavbou vznikne 24 nových bytů.Termín dokončení přestavby je posunutý na 04 /2018. Stavební...
Zelená úsporám

Certifikát
Program Panel    

Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav, modernizace nebo regenerace bytových domů postavených panelovou technologií.

Program Zelená úsporám

Firma DMC CZ, s.r.o. je zapsána v Seznamu odborných dodavatelů v programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.
    
V našich projektech jsme schopni poskytnout servis ve všech třech dotačních oblastech:

  • Oblast A: Úspora energie na vytápění
  • Oblast B: Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
  • Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
    
Vhodnou kombinací opatření je možné získat navíc dotační bonusy.